top of page

Vicdan Mahkemesi

IMG_2621_edited.jpg
typorama.PNG

İsrail'in  soykırım girişimine son verilmesi için, Güney Afrika’nın başlattığı girişimin bir parçası ve devamcısı olarak, İsrail’in saldırılarını vicdanlarımızda yargılamak üzere elbirliğiyle bir Vicdan Mahkemesi girişimi başlatıyoruz.

Vicdan Mahkemesi
çağrı metni

Güney Afrika Cumhuriyeti 29 Aralık 2023’te Uluslararası Adalet Divanı’na (ICJ) İsrail Devleti’nin soykırım suçunu işlediğine dair ve derhal bu suçun önlenmesi için tedbirler alınması adına bir başvuruda bulundu. Bu davada İsrail aleyhinde dile getirilen gerçekleri, Gazze’de yaşanan dehşeti dinledik. Bu soykırım girişimine bir son verilmesi için Güney Afrika’nın başlattığı girişimin bir parçası ve devamcısı olarak, İsrail’in saldırılarını vicdanlarımızda yargılamak üzere elbirliğiyle bir Vicdan Mahkemesi girişimini başlatıyoruz. Netanyahu ve İsrail devletinin Gazze’de süren katliamda rol oynayan tüm sorumlularının suç çemberini ve Gazze’de yaşanan yıkımın tüm boyutlarını açığa çıkartmayı amaçlıyoruz. Güney Afrikalı kardeşlerimizin dünyaya sunduğu gerçekleri yıkıcı işgalin yeni kanıtlarını toparlayarak bizler de belgeleyeceğiz.

 

Gazze’de bebek ölümleri, Gazze’de kadınların ve yaşlıların öldürülmesi, Gazze’de ekolojik bir yıkımın ve tüm canlı yaşamının nefes almasının engellenmesi, yıkılan binalar, yok edilen tarihi doku, mimari eserler, canavarca saldırılan sanat, kadim kültürel zenginlik, yok sayılan hukuk, siyaset, yapılan işkenceler, öldürülen gazeteciler, uluslararası gözlemciler, imha edilen hastaneler, hastane enkazları altında can veren doktorlar, hemşireler, sağlık çalışanları, vurulan ambulanslar, gençlerin sığınıklardan başını çıkartmasına izin vermeyen aralıksız bombardımanlar, suyun kullanımının ve denize ulaşımın engellenmesi, şiirin, şarkıların, edebiyatın kökünün kazınmaya çalışılması, Filistin halkının kadim varlığına dair bütün belgelerin, bilgilerin, tapu sicillerinin, nüfus kayıtlarının ve bölge hafızasının tümüyle silinmesi… bu liste çok uzun. Tamamlanması imkânsız olsa da belgelenmesi bir zorunluluk. Çünkü yok edilmeye çalışılan, Filistin tarihi ve sosyal ilişkilerinin bütünü. İşte Vicdan Mahkemesi’nde, tek kelimeyle dünyanın gözünün içine baka baka gerçekleştirilen katliamın tüm boyutlarıyla ortaya serilmesini sağlamaya çalışacağız.

 

Vicdan Mahkemesi’ni hep birlikte, sanatçılarla, gençlerle, göçmenlerle, Filistinlilerle, mimarlarla, gazetecilerle, barış aktivistleriyle, iklim aktivistleriyle, yazarlarla, mühendislerle, hukukçularla, akademisyenlerle, hemşirelerle, doktorlarla, sağlık çalışanlarıyla, işçilerle, ev kadınlarıyla, tv oyuncularıyla, tarihçilerle, öğretmenlerle el ele inşa edeceğiz.

 

Simgesel mahkememizde Güney Afrika’nın açtığı yoldan ilerleyerek bir araya getireceğimiz klasörler, el birliğiyle derlediğimiz belgeleri içerecek ve biz bu çalışmanın İsrail’in savaş ve soykırım suçundan yargılanması sürecinin gerçek bir kilometre taşı olmasını sağlayacağız.

 

Vicdan Mahkemesi’nin bir hedefi de Türkiye’yi de tıpkı Güney Afrika gibi İsrail’i uluslararası alanda teşhir edecek, yargılayacak süreçlerin aktif bir girişimcisi olmaya çağırmaktır.

IMG_2914.JPG
MASALAR / çalışma alanları
22

100 AKADEMİSYEN / Bilgi -Kırım / Filistinli ve Filistin’le dayanışan akademisyenlerin durumu ve koşulları

 

100 BDS AKTİVİSTİ / İsrail’e şirketler ve devletler bazında verilen desteğin kapsamı ve ne kadar sürekli olduğu                                

 

100 ÇOCUK / Bir yetişkinin gözetim ve desteğiyle, mahkeme gününe Gazze için çocuk resimleri sergisi         

100 EDEBİYATÇI / Yazar, şairler, kendi açılarından ve yok edilmeye çalışılan kadim bir tarihin yazarlar geleneği açısından Gazze’de olan bitenler

100 EĞİTİMCİ / İşgal ve savaşın eğitime etkisi

100 GAZETECİ / Hem gazeteci katliamlarını hem basının soykırım girişimi sırasındaki durumu

 

100 GENÇ / Soykırımı durdurmak için gençlerin dayanışması; Gazze’de genç olmanın durumu ve anlamı 

 

100 GÖÇMEN / Gazze’de iç göç, genel olarak göçmenlerin ve özel olarak Filistinli göçmenlerin İsrail saldırılarıyla yaşadıkları

100 HAYVAN HAKLARI AKTİVİSTİ / Savaşın hayvanlar üzerindeki etkisi 

 

100 HUKUKÇU ve İNSAN HAKLARI AKTİVİSTİ / İsrail’in işgal hukuku ve mahkeme gününe kadar yaşanan insan hakları ihlalleri

 

100 ÇEVRE & İKLİM ADALETİ SAVUNUCUSU / İşgalin çevre, doğal  yaşam & iklim adaletine etkisi

100 İŞÇİ / Filistinli ve göçmen işçiler açısından gelişmeler

100 KADIN / Saldırının kadınlar üzerindeki etkisi

100 MEKAN ÇALIŞMALARI AKTİVİSTİ / Şehirde yaşanan yıkımın boyutları

100 MÜZİK EMEKÇİSİ / Şarkılarla işgalin ifadesi, geçmişten bugüne bellek taraması, savaşın müzik ve müzisyene etkisi

100 PSİKOLOJİK SAĞLIK UZMANI / İşgal ve savaşın topum ve insanlar üzerindeki yıkıcı ve kalıcı etkisi 

 

100 SAĞLIKÇI / İşgalin sağlık alanında yarattığı sonuçlar

 

100 SANATÇI / İşgalin sanatla ifadesi, saldırının alternatif ve yaratıcı ifade alanlarına etkisi

 

100 SİNEMA & BELGESELCİ / Savaş ve soykırımın belgelenmesi, saldırının sinema ve belgelemeye etkisi

 

100 SPORCU / Savaşın spor ve beden sağlığına etkisi 

100 DİĞER / Çeşitli meslek kollarından insanların katılımıyla savaşın etkisi

Yol Haritası

100'erli masalar, mahkemenin yapılacağı tarihten önceki 6 hafta boyunca yapacakları ön toplantılarda raporlar hazırlayabilirler. Bu toplantılar aynı zamanda uluslararası katılımla örgütleyeceğimiz bir süreç olabilir. Masaların ilk toplantılarında koordinasyon oluşturulur ve hızla genişlemenin yöntemleri, çalışma şekilleri, raporlama süreleri, iş bölümleri konuşulur ve ikinci toplantıya kadar adımlar atılır. Koordinatörler bu adımların hızlanması için çabalar. Yeni toplantıları belirler, gelen raporları, ürünleri derler. Sürekli bir araya gelen bu dinamik gruplarda somut veriler bir araya getirilir.

 

23 Mart'ta Taxim Hill Hotel (Istanbul) da yapılacak mahkeme gününde, tek tek tüm gruplardan bir ya da iki kişi 10-15’er dakikalık sunumlarla kendi masaları açısından Gazze’de yaşanan felaketin boyutlarını sergilerler, raporlarını sunarlar. Çeşitli ülkeler ve hukukçulardan oluşan bir mahkeme heyeti, tüm klasörleri toparlar, iddiaları dinler.

Mahkeme heyetinin kararı, Gazze için yeni bir insan zinciriyle belki binlerce insanın katılacağı bir etkinlikle sokakta duyurulur. Ardından tüm masalardan temsilcilerin katkısıyla mahkemeye sunulan belgelerin ve özet raporların Güney Afrika sürecinin bir parçası ve devamcısı olarak uluslararası alana sunulması sağlanır.

Vicdan mah gönüllü
yol haritası
bottom of page